Compliance Statement

Inleiding

Casino Marketing heeft kennisgenomen van de wet- en regelgeving omtrent online kansspelen in Nederland (de Wet Kansspelen op afstand). In het kader hiervan kan gesteld worden dat Casino Marketing zich conformeert aan wet- en regelgeving. Als volgt:

1. Zorgvuldige en evenwichtige wervings- en reclameactiviteiten

Casino Marketing zal op een zorgvuldige en evenwichtige wijze vormgeven aan het verrichten van wervings- en reclameactiviteiten. Hiermee bedoelen wij, dat de wervings- en reclameactiviteiten van Casino Marketing passen binnen de kanalisatiedoelstelling van de wet door consumenten te leiden naar het legale aanbod van kansspelen en weg te houden bij het illegale aanbod van kansspelen. Casino Marketing zal ook terughoudend zijn wat betreft vorm, doelgroep, inhoud, strekking, aantal en soort kanalen waarop de wervings- en reclameactiviteiten worden vertoond of aangeboden en zich niet uitstrekken tot branchevreemde nevenactiviteiten. Casino Marketing zal dus niet deelname aan een kansspel als voorwaarde stellen voor het deelnemen aan of afnemen van adere activiteiten of producten. Hierbij verwijzen wij u naar artikel 2.2 Zorgvuldig en evenwichtig inzake Beleidsregels verantwoord spelen.

2. Geen onmatige deelname

Casino Marketing zal, bij het schrijven van content/het promoten van online casino’s, nimmer onmatige deelname aan kansspelen bevorderen. Onder onmatige deelname verstaan wij: ‘risicovol spelgedrag dat kan leiden tot kansspelverslaving’. Hieronder verstaan wij mede: ‘deelneming die een verstorend of ontwrichtend effect heeft of kan hebben op de financiële, sociale of maatschappelijke situatie van de speler of op diens gezondheid’.

Hiermee bedoelen wij, dat Casino Marketing de consumenten niet overhaalt tot het nemen van impulsieve beslissingen om deel te nemen aan kansspelen door middel van aanbiedingen, kortingsacties, of bonussen die de kennelijke bedoeling hebben een sterk gevoel van urgentie bij de consumenten te ontwikkelen. Ook prijst Casino Marketing geen kansspelen aan als oplossing voor financiële of persoonlijke problemen en promoot Casino Marketing geen gokken als leefstijl. Voorts bagatelliseert Casino Marketing niet de gevolgen van onmatige deelname.

Wij verwijzen u hierbij naar artikel 2.3 Onmatige deelname aan kansspelen inzake Beleidsregels verantwoord spelen.

3. Geen misleidende wervings- en reclameactiviteiten

Casino Marketing zal geen misleidende wervings- en reclameactiviteiten vertonen dan wel verspreiden. Wij onthouden ons van de volgende misleidende wervings- en reclameactiviteiten:

– Het geven van een onrealistisch of incorrect beeld van het product (of de dienst), zoals het verkeerd weergeven van de winkansen of van de kosten die verbonden zijn aan kansspelen;

– Het verbinden van voorwaarden aan de (eenmalige) gratis deelname aan een kansspel, waardoor het gratis karakter van de deelname teniet gaat;

– Het niet bieden van duidelijkheid over de duur van de deelname aan een kansspel of dat gratis deelname aan een kansspel zonder toestemming van de consument overgaat in betaalde deelname;

– Het wekken van de indruk, dat de consument overwegende invloed kan uitoefenen op de uitkomsten van een door een vergunninghouder aangeboden kansspel;

– Het wekken van de indruk, dat de consument overwegende invloed kan uitoefenen op zijn spelresultaat door het volgen van een training, studie of (online) cursus;

– Het wekken van de indruk, dat de raad van bestuur de wervings- en reclameactiviteiten, de kansspelen of de vergunninghouder heeft goedgekeurd, anders dan de neutrale vermelding, dat een vergunninghouder beschikt over een vergunning op grond van de wet;

– Het wekken van de indruk, dat de vergunninghouder beschikt over een Europese vergunning of onder Europees toezicht valt.

Wij verwijzen u naarartikel 2.4 Misleiding inzake Beleidsregels verantwoord spelen.

4. Geen wervings- en reclameactiviteiten gericht op kwetsbare groepen van personen

Casino Marketing zal bij het uitvoeren van wervings- en reclameactiviteiten zich niet richten op kwetsbare groepen van personen. Onder kwetsbare groepen van personen verstaan wij: Maatschappelijk kwetsbare groepen van personen;

– Personen die de leeftijd van 24 jaar nog niet hebben bereikt;

– Mensen met een verstandelijke beperking;

– Consumenten die een verslaving aan kansspelen hebben of hebben gehad;

– Personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen.

Onder wervings- en reclameactiviteiten van Casino Marketing die gericht zijn op kwetsbare groepen van personen verstaan wij het volgende:

– Logo’s of namen van een kansspel of een vergunninghouder, die vermeld staan op producten die voor een aanmerkelijk deel door minderjarigen worden gedragen of gebruikt;

– Fysieke reclame in zicht van of op locaties die zijn gericht op minderjarigen;

– Als gebruik wordt gemaakt van websites of social media kanalen, die gericht zijn op een of meer kwetsbare groepen van personen.

– Casino Marketing onthoudt zich van de voormelde wervings- en reclameactiviteiten, die zijn gericht op kwetsbare groepen van personen.

Wij verwijzen u naar artikel 2.5 Kwetsbare groepen van personen inzake Beleidsregels verantwoord spelen.

5. Afstemming reclame op verslavingsrisico

Casino Marketing zet geen wervings- en reclameactiviteiten in met een sterk wervend karakter voor een kansspel waarvan uit de risicoanalyse naar voren is gekomen, dat het kansspel een hoog risicopotentieel heeft. Wij bedoelen hiermee, dat wij geen banners, pop-ups of e-mails, waarin de spelers worden gewezen op bonussen of spaarprogramma’s weergeven. Casino Marketing zet ook geen wervings- en reclameactiviteiten in, die een bij de risicoanalyse geconstateerde risicofactor van een kansspel versterken.

Casino Marketing onthoudt zich ervan om spelers via wervings- en reclameactiviteiten aan te zetten tot doorspelen als uit de risicoanalyse naar voren is gekomen, dat een kansspel een hoog risicopotentieel heeft. Hiermee bedoelen wij: bonussen die gekoppeld zijn aan het aantal keren dat iemand meespeelt of wervings- en reclameactiviteiten, die gericht zijn op het veroorzaken van sociale druk (‘straks wint een van je vrienden de prijs’). Casino Marketing presenteert tevens geen kansspel in wervings- en reclameactiviteiten van vergunninghouders als een ongevaarlijk kansspel, terwijl blijkt dat het een kansspel is met een hoog risico. Wij verwijzen u naarartikel 2.6 Afstemming reclame op verslavingsrisico inzake Beleidsregels verantwoord spelen.

6. Verslavingspreventie

Casino Marketing hecht een groot belang aan het voorkomen van verslaving aan kansspelen. Omwille hiervan geven wij een aantal tips om vanuit de consument eventuele verslaving aan online kansspelen te voorkomen:

– Speel bewust, 18 plus;

– Zet alleen geld in dat bedoeld is voor de besteding van vrije tijd en dat gemist kan worden;

– Gok niet met geleend geld;

– Bepaal van tevoren hoeveel geld en tijd er besteed kan worden aan gokken en stop zodra de limiet bereikt is;

– Stel een verliesgrens op;

– Verspeel je winst niet;

– Neem regelmatig pauze of wissel van spel;

– Gok niet in een boze of verdrietige bui;

De risico’s van gokken op financieel, sociaal- en gezondheidsgebied kunnen ernstig zijn en zijn het waard om te voorkomen.

Heeft u vragen over de bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

E-mail: Klik hier voor onze contactgegevens